Välkommen

Hej!

Jag heter Johan Wallmark och är legitimerad psykoterapeut, med inriktning mot familjer. I över trettio år har jag mött och samtalat med barn, ungdomar och familjer som kämpat med olika svårigheter.

Jag är utbildad socialpedagog (120p), legitimerad familjeterapeut (90 hp) och utbildad handledare (40 hp). Inom det psykosociala arbetsfältet har jag ett flertal kompetenser i par- och familjeterapi, samt socialt nätverksarbete.

Jag har arbetat behandlingsinriktat, med barn och ungdomar, par, familjer och nätverk sedan 1985, samt utbildat inom området. Jag handleder i psykosocialt arbete.

Jag har en god förmåga att höra och stödja människor i kris och utveckling. Vare sig de söker mig enskilt eller tillsammans, som privatpersoner eller som medarbetare i organisationer. Förändring handlar alltid om att höra ihop. En dans mellan ytterligheterna samhörighet och självständighet.

Jag erbjuder:

  • Familjeterapi
  • Parterapi
  • Familjerådgivning för par/familjer från Sollentuna, Tyresö och Stockholm
  • Nätverksterapi
  • Handledning i psykosocialt arbete

Parterapi ~ Familjerådgivning

När parterna förändras, förändras förhållandet. Och vice versa.

Familjer av idag ska hålla för stora tryck. Allt från det att två människor bestämmer sig för att leva samman, att barn kommer till, växer upp, ingår i egna relationer med kamrater och personal på förskola och i skolan, och så småningom gör egna val som får konsekvenser för deras framtid, och slutligen lämnar sin uppväxtfamilj för att eventuellt ingå egna parrelationer och starta cykeln på nytt.

Fortsätt läsa ”Parterapi ~ Familjerådgivning”

Familjeterapi ~ Familjebehandling

Familjen är vår miljö

Ett psykologiskt växande innebär att relationer till andra i ens livsmiljö förändras. Vi är alla, så att säga ”upphängda i varandra”.

Vi är varandras miljö. Att en människa växer, mognar, förenas till en helhet med sin tillvaro påverkar andra människor. Ibland är det till hjälp att bjuda någon eller några av dessa andra att medvara vid våra möten.

Familjeterapi tar sin avstamp i det faktum att vi människor lever i relation. Från den dag vi föds är vi beroende av våra närstående för att få näring och skydd. Fortsätt läsa ”Familjeterapi ~ Familjebehandling”

Kontakt

Kontakta mig gärna!

Fyll i formuläret och beskriv kortfattat ditt ärende. Lämnar du ditt telefonnummer, så ringer jag tillbaka så snart som möjligt.