Mötet

Allt psykoterapeutiskt arbete innebär ett möte mellan människor

I samtalet möts vi, du och jag. Till vår hjälp har vi språket. Ord, blickar, gester, röster. Bilder, kanske föremål. Bärare av mening. I språket slår vi en bro. Söker mötet. Söker gemensam förståelse.

Flera gånger under livet hamnar vi människor i sådana lägen, där livsvillkoren inte längre stämmer med de invanda levnadsmönstren. En närstående kan ha lämnat oss, vi kan ha kastats ut i arbetslöshet eller yttre eller inre hemlöshet. Ett barn kan ha fötts. Ett nytt förhållande har lett till att man inte känner igen sig själv. Ens partner kan ha träffat en annan. Tillvaron går inte längre att känna igen. Man är i livskris. Nya kartor måste ritas, nya handlingssätt byggas.

Jag lyssnar till dig. Ibland ställer jag en fråga. Vad för dig till mig? Vilka är dina drömmar, förhoppningar, visioner? Har det hänt något som rivit dig ur din invanda tillvaro? I dialog prövar vi oss fram till en bättre integrerad tillvaro för dig, där det du ser, hör och känner stämmer bättre överens med din förståelse av din livssituation och där du har goda handlingsalternativ som passar in i tillvaron.