Warning: require() [function.require]: Unable to allocate memory for pool. in /home/johanwal/public_html/wp-includes/template.php on line 690

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familjer.

Med grundutbildning som socialpedagog (Socialpedagogiska institutet 1985) vet jag mycket om barns och ungdomars villkor och behov. Barns nätverk sträcker sig över generationsgränserna.

Sett ur barnets perspektiv blir relationer till föräldrar och andra vuxna livsavgörande. Händelser och förhållanden som rör relationen mellan makar, mellan föräldrar, mellan generationer i en familj, mellan familjen och omvärlden, har alltid följder och konsekvenser för barnen.

Därför är det naturligt för mig att öppna mig mot familjen – både föräldrar, syskon och andra anförvanter – när unga och barn har det svårt.

I samtal undersöker vi läget just nu och förutsättningarna för förändring. Med hjälp av frågor sätter jag sökarljuset på problem, likaväl som på undantag till problem – när visar sig inte problemet?  Vad vill du förändra och vad vill du ha kvar? Vilka blir konsekvenserna av en tänkt förändring? Vilka berörs? Ska också de erbjudas att delta i samtal?

Välkommen!